Tájékoztató Békés megye területfejlesztési programja környezeti értékelése véleményezési eljárásának megindításáról…

 • Szerző
  Bejegyzés
  • #2577
   admin
   Adminisztrátor

   Tájékoztató Békés megye területfejlesztési programja környezeti értékelése véleményezési eljárásának megindításáról, az észrevételek, vélemények megtételének módjáról, határidejéről

   Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján a területfejlesztés vált a megyei önkormányzatok egyik legfontosabb feladatává.

   A megyei önkormányzat feladata a megfelelő eljárásban elkészíteni és elfogadni a megye területfejlesztési programját. Békés megye új területfejlesztési programjának tervezése az elmúlt évben megkezdődött, jelenleg a program egyeztetési eljárása van folyamatban.

   Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet értelmében a megyei területfejlesztési programra, mint a területi tervek egyik típusára, környezeti vizsgálatot kell lefolytatni, illetve környezeti értékelést kell készíteni. A környezeti értékelés véleményezésének lehetőségét az érintett nyilvánosság számára is biztosítani kell.

   A Békés Megyei Önkormányzat ezúton tájékoztatja Békés megye nyilvánosságát a megyei területfejlesztési program készítésének céljáról, a program egyeztetési változatának és a környezeti értékelés egyeztetési dokumentációjának elérhetőségéről, az észrevételek megtételének módjáról és határidejéről, valamint a területfejlesztési program szempontjából releváns környezeti információk elérhetőségéről.

   A megyei területfejlesztési program a megyei területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott középtávú (7 évre szóló) cselekvési terv. A program célja a koncepcióban meghatározott jövőkép és átfogó cél eléréséhez szükséges specifikus, területi és horizontális célok, valamint prioritások és intézkedések meghatározása, a végrehajtás módja és feltételrendszerének kidolgozása.

   A készítés alatt álló megyei területfejlesztési program egyeztetési változata (stratégiai és operatív program), valamint a környezeti értékelés egyeztetési dokumentációja megtekinthető, illetve letölthető a Békés Megyei Önkormányzat hivatalos honlapjáról: https://www.bekesmegye.hu, Területfejlesztés, területrendezés > Területfejlesztési program című menüpontra kattintva.

   A papír alapú változat megtekinthető a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal székhelyén: (Békéscsaba, Árpád sor 18.) előzetes bejelentkezést követően (telefonszám: +36/66/441-141).

   A területfejlesztési program környezeti értékelésére vonatkozóan jelen tájékoztatónak a Békés Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján történt megjelenését követő 30 napon belül lehet észrevételeket tenni írásban, amelyet a következő címre kell postai küldeményként eljuttatni: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, 5601 Békéscsaba, Pf. 118.

   A területfejlesztés program szempontjából releváns környezeti információkat Békés megye területfejlesztési koncepciója Helyzetelemzés, helyzetértékelés munkarésze tartalmaz. Megtekinthető a Békés Megyei Önkormányzat honlapján: https://www.bekesmegye.hu, Területfejlesztés, területrendezés > Területfejlesztési koncepció.