Zalai Mihály a KTVT élén

 • Szerző
  Bejegyzés
  • #2563
   admin
   Adminisztrátor

   Zalai Mihályt választotta elnökévé a KTVT. A Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács keddi ülésén döntött az új elnök személyéről, eszerint a Békés Megyei Önkormányzat elnöke, Zalai Mihály vezeti a továbbiakban a tanácsot.

   A Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanácsot a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 1998. június 16-án alakította meg. Azóta több változás, módosulás lépett életbe, 2014. január 1. óta pedig számos olyan új jogszabály született illetve jogszabályváltozás történt, melyek miatt újjáalakult hazánk tizenkét Területi Vízgazdálkodási Tanácsa. A Békés megye legnagyobb részét lefedő Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács (KTVT) elnöke a mai naptól (2015. január. 13.) Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke. Alelnöknek – az elnök javaslatára – Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőjét, dr. Csicsely Ilona képviselő asszonyt választották a tagok.

   Az ülésen az elnök és az alelnök megválasztása után a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadta el a tanács, majd tájékoztatók hangoztak el, többek között a KÖVIZIG ár- és belvízvédelmi őszi felkészülési szemléinek tapasztalatairól és a Nemzeti Szennyvízprogramhoz kapcsolódó beruházások állásáról. Dr. Mucsi Gyula megyei tisztifőorvos beszámolójában a felszíni fürdőhelyek kijelölésével és szezon közbeni ellenőrzésével kapcsolatos feladatok teljesüléséről adott átfogó képet. Elmondta, hogy Békés megyében rendszeresek az ellenőrzések, az eredmények pedig folyamatosan jók, annak ellenére, hogy nagyon szigorú szabályrendszernek kell, megfeleljenek ezek a fürdők és strandok.

   A Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanácsról:

   A Tanács működési területe megegyezik a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) működési területével. A Tanács 18 tagból áll, a Vízgazdálkodásért felelős miniszter képviselője mellett mindazon szervezetek jelen vannak a tagok között, melyeknek feladata kapcsolódik a felszín alatti és feletti vizekhez.

   A Tanács tevékenységét önállóan, a Békés Megyei Önkormányzattal összehangoltan végzi. Legfontosabb feladata elősegíteni a területi szintű vízgazdálkodás szakmai feladatainak egységes végrehajtását, valamint a vízügyi tervezés, a vízépítés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működését. Ugyanakkor véleményt nyilvánít, megfogalmazza és közvetíti a térség vízgazdálkodását érintő javaslatokat és társadalmi elvárásokat. A feladatkörébe tartozó ügyekben az arra hatáskörrel rendelkező illetékes szervnek, szervezetnek javaslatokat tehet, amelyek figyelembevételéről az érintett szervek, szervezetek vezetőitől tájékoztatást kérhet. A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben megfogalmazott, illetve az intézkedési programok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat is ellát.

   Mivel a Kormány kiemelt, stratégiai pontként kezeli a vízgazdálkodás kérdését, átalakul és felértékelődik a vízgazdálkodással foglalkozó szervezetek munkája. Békés megye számára a változások mind a Körösök folyórendszere, mind a határon túlról érkező vizek kezelése, mind a komoly vízmennyiséget igénylő mezőgazdasági munkák miatt nagy fontossággal bírnak.