Békés Megyei
Aktivitás Nonprofit Kft.

Adatok, elérhetőségek

  • Ügyvezető: Domokos Tünde
  • Székhely: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.
  • Adószám: 25090390-2-04
  • Cégjegyzékszám: 04-09-013236
  • Bankszámlaszám: 11733003-20130109

Bemutatkozás

A Nonprofit Kft. alapítója, a Békés Megyei Önkormányzat 100%-os tulajdonában van, 2014. december 2-án alakult meg.

A társaság célja a Magyarországon, különösen Békés megyében élő lakosság és vállalkozások közcélú szolgáltatásokkal való támogatása, az Európai Unió fejlett tagállamaihoz történő felzárkózásuk elősegítése. A társaság a lakosság elnevezés alatt a hátrányos helyzetű embereket, a vállalkozások esetében a munkaadókat is segíteni kívánja.

A nyújtani kívánt szolgáltatások elsősorban a felzárkóztatás, az oktatás, nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport, gyermek- és ifjúságvédelem területére terjednek ki. Különösen érzékeny területet jelent a hátrányos helyzetű fiatalok egészséges életmódra nevelése, a fizikai és lelki egyensúlyának megteremtése, a sportolási lehetőségekhez való hozzáférésének javítása. További kiemelt tevékenység a tudományos kutatás és a jó tapasztalatok megosztása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése területén komplex felzárkóztató programok kidolgozása és megvalósítása. A Kft. saját erőforrásaival, felhalmozott tudásával és kapcsolatrendszerével törekszik kifejteni jótékony hatását a fent nevezett területekre.

Célja továbbá komplex területi emberi erőforrás-fejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása a fejlesztendő térség speciális igényeihez igazítva, a felzárkózási folyamat hatékony támogatása érdekében. A társadalmi felzárkóztatáson, az egészséges munkaerő biztosításán, az aktív közösségfejlesztés hátterét biztosító szociális és közösségi programok támogatásán, a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációján, a közösségfejlesztésre épülő fejlesztésén és a szociális gazdaság megerősítésén, a települési és térségi szervezetek támogatásán keresztül kíván hozzájárulni a komplex társadalmi felzárkóztatáshoz.

Olyan tudatos, alap- és kulcskompetenciákkal rendelkező, egész életen át tartó tanulást elsajátító személyek és szervezetek kiművelése, akik megszerzett elméleti és gyakorlati képességük mindennapi életükbe történő átültetésével a nemzetgazdaság katalizátor szerepét tölthetik be.

Vállalkozik egyedi, kisebb feladatok megvalósítására, komplex, fejlesztési, kutatási, képzési projektek lebonyolítására, valamint országos, vagy határon átívelő, átfogó programokba történő bekapcsolódásra.

Dokumentumok