Üléseztek a Békés Megyei Közgyűlés bizottságai

2022. április 12. napján ülést tartottak a Békés Megyei Közgyűlés bizottságai a közelgő közgyűléshez kapcsolódóan. Valamennyi bizottság véleményezte a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosításának, a zárszámadásnak, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának tervezetét.
A fentieken túl az egyes bizottságok a feladatkörükbe tartozó közgyűlési előterjesztések véleményezését, valamint átruházott hatáskörben eljárva döntési jogkörüket gyakorolták.
Így az Ügyrendi Bizottság többek között tárgyalta Békés megye közbiztonságának 2021. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége 2021. évi munkájáról szóló előterjesztéseket.
A Területfejlesztési Bizottság foglalkozott a Vízgazdálkodási Tanácsok beszámolójával és a Békés Megye Területrendezési tervének 2021. évi érvényesüléséről készített tájékoztatóval.
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságára hárult Békés megye felsőoktatásáról készült beszámoló megtárgyalása, továbbá a bizottság az elmúlt időszakban érkezett alapítványi kérelmek támogatásáról is döntött.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 2021. évi belső ellenőrzési jelentést, valamint a Békés Megyei Aktivitás Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját.

A bizottságok által véleményezett közgyűlési előterjesztések megismerhetők az alábbi linken: https://www.bekesmegye.hu/forumok/tema/2022-aprilis-14-i-kozgyules/