“Jövőnk Békés vármegye” – lakossági kérdőív

Békés Vármegye Önkormányzata TOP_Plusz-3.1.3-23 kódszámú “Helyi humán fejlesztések” című felhívásra támogatási kérelmet kíván benyújtani. A projekt kiemelt célja Békés vármegye helyi közösségeinek erősítése, a térség hátrányos helyzetének csökkentése a vármegye népességvonzó képességének javítása érdekében. A projekt keretein belül Békés vármegye különböző célcsoportokat (pl. fiatalok, idősek, hátrányos helyzetű lakosok) érintő tevékenységek megvalósítását tervezi.
Kérjük, hogy támogassa munkánkat és a projekt tartalmának kialakítását a kapcsolódó linken elérhető, néhány perces kérdőív kitöltésével.