A 2024-es költségvetésről és területfejlesztési beszámolókról szólt a februári közgyűlés

Február 21-én Békéscsabán, a Vármegyeházán tartott testületi ülést Békés Vármegye Önkormányzata. A grémium elfogadta a 2024-es évre vonatkozó költségvetést, amely a képviselők szerint kiegyensúlyozott és önként vállalt feladatok ellátására is lehetőséget biztosít.

A testület tizenhárom napirendi pontot tárgyalt soron következő ülésén. Elsőként Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere és dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője tartott tájékoztatót Békéscsaba és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájáról és a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervéről.

Ezt követően Kónya István, Gyula város alpolgármestere, aki egyben a vármegyei közgyűlés tagja ismertette a képviselő-testület részére Gyula és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját és a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervét.

– Békés Vármegye Önkormányzatának az egész vármegyét lefedő, integrált területi programjába kell beillesztenie a két település által megalkotott TOP Plusz Városfejlesztési Programtervét. A beszámolókat követően érdeklődhettünk arról, hogy milyen körülmények között és tárgyalások során sikerült elérni a települések közötti együttműködést. A vármegyeszékhely és a járási székhely középtávú fejlesztési stratégiát hozott létre, valamint a TOP Plusz források felhasználásáról konkrét településekre és felhívásokra lebontott terveket alkotott meg, amely egy összetett folyamat, ugyanis sok település érdekét kellett összeegyeztetni. Ez egy nagyon fontos mérföldkő, hiszen a területfejlesztés átalakulóban van. Az előző évben elfogadott területfejlesztési törvény mentén egyre több olyan fejlesztési mód lesz, amikor nem egy adott településen, hanem közigazgatási és megyehatárokat is átlépve, egybetartozó területek komplex fejlesztése valósul meg – emelte ki Zalai Mihály, a közgyűlés elnöke.

Az ülésen elfogadásra került Békés Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetése, melynek főösszege 963 millió forint. A képviselők egyetértettek abban, hogy az önkormányzat pénzügyi mérlege stabil és kiegyensúlyozott.

– Az önként vállalt feladatok területén továbbra is támogatjuk a civil szervezeteket és alapítványokat, erre a célra 7 millió forintot tudtunk beállítani a költségvetésben. Az országban kevés olyan önkormányzat van, amely segítséget tud nyújtani a főiskolások, egyetemisták részére. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban való részvételünkkel önkormányzatunk biztosítja a hallgatók támogatását. A költségvetés fedezetet biztosít továbbá kiemelt események és rendezvények lebonyolítására, természetesen már tervezzük a Vármegyenap megrendezését ebben az évben is – részletezte Zalai Mihály.

Az elnök hozzátette: a hivatalban továbbra is biztosítják azoknak a területfejlesztési szakembereknek a foglalkoztatását, akik a vármegyei pályázatok koordinálását végzik és a kisebb települések pályázatainak megvalósítását segítik.