Samosprávy Békéšskej župy

Telefón: +36-66/441-156; fax: +36-66/441-122

Vítame Vás na webovej stránke Samosprávy Békéšskej župy!

Békešská župa sa nachádza v juhovýchodnej časti Maďarska na Dolnej zemi, v srdci Karpatskej kotliny. Už v 5–4. tísícročí pred naším letopočtom bola osídlená, ale historické búrky ju silne postihli – najprvbitky Tatárov, potom spustošenie Turkov – ale vďaka jej vynikajúcim prírodným danostiam sa znovu postavila na nohy. Na župu je charakteristické pokojné spolužitie národností, nie je iné okolie v Maďarsku, kde by toľko národností žilo spolu, dobre sa tu darí Rumunom, Slovákom, Cigánom, Srbom a Nemcom.

Presídlenie Slovákov zo severných stolíc Uhorska sa začalo v XVIII. storočí prostredníctvom kolonizácie a spontánneho putovania. Väčšinou boli evanjelici, neskôr prišli aj katolíci, ale v menšom počte. Evanjelickí Slováci prišli do Čaby v roku 1718,pozdejšie sa usadili aj v Sarvaši, v Poľnom Berinčoku, v Békésszentadrási a v Slovenskom Komlóši.