Hirdetmény: bírósági ülnökök választása Román Önkormányzat

 • Szerző
  Bejegyzés
  • #2534
   admin
   Adminisztrátor

   A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 216. § (2) bekezdése alapján a köztársasági elnök a 98/2015. (II.11.) KE határozatával 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki a bírósági ülnökök megválasztását.

   A törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei közgyűlések, illetve megyei jogú városok és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg. A Gyulai Törvényszékre és a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 1-1 fő ülnök megválasztása tartozik a Békés Megyei Román Önkormányzat hatáskörébe.

   Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik. A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

   Ülnöknek az a 30. évét betöltött, magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. (Figyelem! A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor mind a büntetlen előélet, mind a közügyektől eltiltás hatálya alatt nem állás ténye vonatkozásában kérni kell az igazolást!) Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

   A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik, az erről szóló elfogadó nyilatkozatot csatolni kell a jelöléshez. A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolnia kell büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

   A jelöléshez szükséges nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat, valamint a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Titkársági és Jogi Osztályán (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) munkaidőben megtekinthető, illetve átvehető, továbbá letölthető a https://www.bekesmegye.hu honlapról, a Bírósági ülnökök választása menüpontban.

   A jelölés, a hozzá csatolt elfogadó nyilatkozat, továbbá a büntetlen előéletet, valamint a közügyektől eltiltás hatálya alatt nem állás tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Titkársági és Jogi Osztályán (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) nyújtható be 2015. április 5. napjáig. Kérjük, hogy a jelöltek egy rövid önéletrajz benyújtásával is segítsék a kiválasztást. Felvilágosítás a 66/441-141-es telefonszámon kérhető.

   Karancsi Andrásné a Békés Megyei Román Önkormányzat Elnöke