Bírósági ülnökök vették át megbízólevelüket

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke adta át az áprilisi testületi ülésen megválasztott 26 bírósági ülnöknek a megbízólevelet, így mostantól ők négy évig nem hivatásos bírákként vehetnek részt az ítélkezésben.

Magyarország Alaptörvényének értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben. A törvényszék valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei és a megyei jogú városi képviselő-testület valamint a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

– Az április 9-i közgyűlésen született meg a döntés az ülnökök személyéről. Közel annyi jelölés érkezett, mint ahány főt delegálni tudtunk – tudatta Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke.

Az Országos Bírósági Hivatal 26 főben határozta meg a Békés Megyei Közgyűlés által megválasztandó ülnökök számát, ebből 7 főt törvényszéki ülnöknek, 15 főt közigazgatási és munkaügyi ülnöknek, 4 főt pedagógus ülnöknek jelölt meg. Megbízatásuk négy évre szól.

– Kérdésként merül fel sokszor, hogy mi az ülnökök feladata? A bírák jogállásáról szóló törvény alapján az ülnöknek ugyanolyan joga van, mint a bírónak. Részt vesz az ülésen, befolyásolni tudja a bírót a döntés meghozatalában, és bár nagyon ritkán fordul elő, de a két ülnök akár le is „szavazhatja” a bírót. Élettapasztalatuk sokat jelent egy-egy döntés meghozatalában, segítséget nyújtanak a bírónak – közölte dr. Zámbori Tibor, a Gyulai Törvényszék elnöki jogkörben eljáró elnökhelyettese.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A megbízóleveleket a megyeháza nagytermében vették át az ülnökök Zalai Mihálytól, a megyei önkormányzat elnökétől.

– Sok bölcsességet, egészséget, nem kevesebb sikert kívánok jövőbeni munkájukhoz és eredményes ülnökösködést. Köszönöm azt a megnyilvánulást, azt a közösségi feladatvállalást, ami manapság nem gyakran tapasztalható, de amit Önök önként vállalnak – zárta szavait Zalai Mihály.