PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

A Békés Megyei Önkormányzat 57 millió forint támogatást nyert el az EFOP–1.6.3–17–2017-00013 azonosító számú „Felzárkózás-politikai együttműködések támogatás Békés megyében” című projekt megvalósításához.
A pályázati program célja a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában (MNTFS) megfogalmazott szemlélet és alapelvek hatékony érvényesülésének elősegítése a különböző szintű területi szereplők bevonásával. A megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása és működtetése, a már működő, esélyteremtő együttműködések munkájának összehangolása, a települési önkormányzatok segítése esélyteremtési intézkedések kialakítása és megvalósítása. A projekt keretében létrejövő Megyei Felzárkózási Fórum és munkabizottságai, valamint az általuk szervezett közösségi együttműködést erősítő tematikus rendezvénysorozat által létrehozásra kerül – a helyi szinten feltárt szolgáltatási hiányokon alapuló és a megoldásokat is tartalmazó – Szolgáltatási Út Térkép, amelynek elkészítése a 2. év végére tervezett. A 3. év végére létrejön a Megyei Esélyteremtő Paktum, mely a megyei szintű együttműködések megerősítése.
A projekt legfőbb célkitűzése a célcsoportok (romák, mélyszegénységben élők, gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők) szolgáltatási hiányainak, problémáinak feltárása, a beavatkozási területek dimenzióiban.
A Megyei Felzárkózási Fórum munkájában való részvételre azon civil szervezetek pályázhatnak, melyek:
• a fenti hátrányos helyzetű célcsoportokkal foglalkoznak (különösen a roma és a tanyasi lakosság problémáival, a fogyatékos személyekkel, nők egyenjogúságával foglalkozó, gyermekek esélyegyenlősége és az oktatás – képzés területén működő szervezetek),
• legalább 2 éve működnek,
• Békés megyében székhellyel rendelkeznek.

A megyei szintű felzárkózási fórumban való közreműködésről szóló pályázati felhívás itt, míg a fórumhoz kapcsolódó tájékoztató, illetve szándéknyilatkozat a következő oldalon érhető el: www.bekesmegye.hu/felzarkozas-politikai-egyuttmukodesek-tamogatasa-bekes-megyeben/#palyazat.