Megyei Felzárkózási Fórumot tartottak Békés megyében

A Békés Megyei Önkormányzat a Széchenyi 2020 program keretében 100%-os támogatási intenzitású 57 millió forintos összegű támogatást nyert az EFOP–1.6.3–17–2017-00013 azonosító számú „Felzárkózás-politikai együttműködések támogatás Békés megyében” című projekt megvalósításához. A pályázat 2018. január 1-jével megkezdődött, zárása 2020. december 31-én várható.

A projekt legfőbb célkitűzése a célcsoportok (romák, mélyszegénységben élők, gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők) szolgáltatási hiányainak, problémáinak feltárása, a beavatkozási területek feltérképezése. A projekt keretében létrejövő Megyei Felzárkózási Fórum és az általa létrehozott munkacsoportok ülésein, valamint a tematikus rendezvénysorozaton a közreműködő szakemberek létrehoznak – a feltárt szolgáltatási hiányokon alapuló és a megoldásokat is tartalmazó – szolgáltatási út térképet.
A megyei felzárkóztatási fórum a teljes projektidőszak alatt évente kétszer ülésezik, míg a munkacsoportok havonta. A projekt keretében generált megyei szintű együttműködések megerősítése és fenntarthatósága érdekében Megyei Esélyteremtő Paktumot is megalkotnak a közreműködők.

A kiemelt projekthez kapcsolódóan a Békés Megyei Önkormányzat 2018. november 29-én megtartotta a második fórumot, ahol a romákat, mélyszegénységben élőket, gyerekeket, nőket, időseket és fogyatékkal élőket képviselő munkacsoportvezetők és az állami, önkormányzati és egyházi partnerek, valamint a nemrégiben civil pályáztatás útján jelentkező megyei civil szervezetek képviselői vettek részt.

Zalai Mihály, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte a téma és a projekt fontosságát, majd ezt követően bemutatkoztak a megyei szakemberekből álló munkacsoportok. Balázsné Nelhübel Henriette a fogyatékkal élők, Toszeczky Renáta a romák, mélyszegénységben élők és a nők, Kovács Edina az idősek és gyerekek munkacsoport vezetője ismertette az előttük álló munkát.

A Megyei Felzárkózási Fórumon résztvevő szakemberek és szervezetek képviselői mindannyian megegyeztek abban, hogy a kijelölt célcsoportokkal kapcsolatos problémák feltárása, összegyűjtése és megoldási lehetőségeinek megfogalmazása Békés megyére vonatkozóan, a jövőre nézve nélkülözhetetlen fontosságú. A fórum végén a résztvevők elfogadták az ügyrendet, valamint előrevetítették a következő ülés várható időpontját és tematikáját.