Rendkívüli ülést tartott a megyei közgyűlés

Békés Megye Képviselő-testületének rendkívüli ülésén mindössze öt, ám fajsúlyos téma került napirendre. A megyei önkormányzat 2014 és 2019 közötti időszakra szóló gazdasági programjának elfogadása mellett górcső alá került Békés megye munkaerő-piaci helyzete.

2014-es adatok szerint a foglalkoztatás mind regionális, mind országos összevetésben elmaradottságot mutat a többi megyéhez képest. Bár a keresetek egy év alatt az országos átlagot meghaladó mértékben, 4,2%-kal emelkedtek, de még így is 26%-kal maradnak el más területekhez képest.

A rendkívüli ülésről készült videóbeszámoló (hosszú verzió):

A rendkívüli ülésről készült videóbeszámoló (rövid verzió): megtekintés itt.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)” elnevezésű intézkedése a helyzet javítását célozza. A paktum legfőbb törekvése a megyei szintű foglalkoztatási helyzet javítása, a meglévő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létrehozása. A foglalkoztatási együttműködés a térségi szereplők összefogásán alapul. A partnerség lényege, hogy a polgármesterek, munkaügyi szakemberek, vállalkozók, civilek és a képzőintézmények vezetői együtt gondolkodnak és dolgoznak a térség foglalkoztatási problémáinak a megoldásán, oly módon, hogy stratégiát alkotnak, és ennek mentén különböző helyi programokat valósítanak meg. Cél másrészt az is, hogy elősegítsék az adott térségbe visszatérni vagy ott letelepülni és munkát vállalni szándékozó munkaerő foglalkoztathatóságát.

A képviselők tájékozódtak Békés megye úthálózatának állapotáról is. 2013-as statisztikai adatok szerint a megyénkben található, közútkezelő kezelésében lévő közutak hossza 1468 kilométer, viszont ezek állapota nem nevezhető jónak. Egy három évvel ezelőtti felmérés szerint a közúthálózat burkolatának állapota országos összehasonlításban a rosszabbak között volt, jó vagy megfelelő minősítést is csak az utak 26 százaléka kapott. A TOP-on belül lehetőség van a megyei úthálózat megújítására. „A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című intézkedés keretén belül alacsonyabb rendű utak bel- és külterületi felújítására és fejlesztésére van lehetőség. Így a betelepülő vállalkozások könnyebben elérhetők a kisebb települések munkavállalói számára, ugyanakkor ezzel a vállalkozások is könnyebben találnak megfelelő munkaerőt. Mindemellett az útfejlesztések a gazdasági övezetek, iparterületek jobb elérhetőségét is biztosítják, ez ösztönzőleg hat a vállalkozások betelepülésére, ami közvetetten a foglalkoztatás növeléséhez vezet.

A testület döntött arról is, hogy az Ukrajnában kialakult válsághelyzet miatt a Kárpátalján élő magyar lakosságnak segítséget nyújt Békés megye. A gazdasági vészhelyzet miatt kétszázezer magyar ember küzd megélhetési gondokkal, és foglalkozik otthonai elhagyásának gondolatával. A Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár felkérte a segélyprogram keretén belül a magyarországi önkormányzatokat, nyújtsanak támogatást a kárpátaljai települések részére. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése ötszázezer forint humanitárius támogatást biztosít a kárpátaljai magyarok megsegítésére.

Fontos napirendi pont volt a Békés Megyei Integrált Területi Program elfogadása. A megyei önkormányzatnak meg kell határoznia a forrás felhasználásának keretösszegeit és módozatait, az indikátorvállalásokat és az ütemezést. Az egyeztetések év elejétől zajlanak. A 2014-2020-as költségvetési időszakban a TOP keretein belül a megye által felhasználható forráskeret közel 58 milliárd. Bár az Integrált Területi Programok tervezésének és végrehajtásának időkerete 2014-től 2020-ig terjed, és a projektek végrehajtására további három év áll rendelkezésre, az ütemterv elég feszített. A források elosztása alapján 2015-ben több mint 16,6, 2016-ban 21, 2017-ben 13,6, míg 2018-ban 6,7 milliárd forintot használhat fel a megye a pályázatok megvalósítására.

A közgyűlés szóbeli bejelentésekkel zárult, melyekből kiderült, hogy Békés Megye Képviselő-testületének soron következő ülése június 18-án lesz.