Átadott pénzeszközök, az Áht. 15/A. § (1) bekezdés szerinti adatok

Címkézve: